Du er her. #1 - Foreningswebsite > Bestyrelsen

Bestyrelsen

GUDENÅDALENS JAGTFORENING 

BESTYRELSEN

 Formand: Kurt Tom Kristensen
Mob: 2232 6707mail: Kurtt@bknet.dk 

 Næstformand: Morten Grysbæk Jensen
Mob. 2035 0449 mail: m.g.jensen@hotmail.com

 Bestyrelse: Tage S Nielsen
Mob. 21223262 

 Bestyrelse: Jimmy Sørensen
Mob. 50974134

 Bestyrelse: Benny Brøns Sørensen
Mob. 28129415

 Kasserer (Ej Bestyrelsesmedlem) Knud Schulz Christensen

Mob.2344 8236 Knud Schulz Christensen

 Suppleant: Niki Nedegård Steinmeier Nielsen
Mob. 60462829